top of page
עמוס פרישמן.PNG

עמוס פרישמן

מנכ"ל העמותה לקידום הספורט

חזון ומטרות

"העמותה לקידום הספורט בגבעתיים" שמה לה למטרה לקדם את הספורט התחרותי בגבעתיים. העמותה תעשה שימוש נכון ויעיל במתקני הספורט העירוניים ותדאג להעמיד את המתקנים הטובים ביותר לשימוש הספורטאים, כחלק מהכלים לשיפור ההישגים הספורטיביים.

העמותה תפעל לשמר ולשדרג את מתקני הספורט העירוניים מתוך כוונה להעמיד לרשות הספורטאים את התנאים האופטימאליים לפעילות.

העמותה תפעל להרחיב את כמות הספורטאים הפעילים הן בכל רובדי הקהילה, ילדים, נוער, בוגרים והגיל השלישי. האימרה "מאלפים לבנות אלופים", תהווה בסיס לפעילות העמותה.

יעשה מאמץ להרחיב את הבסיס של העוסקים בספורט העממי ומתוכם לבנות את ספורטאי המחר בתחום התחרותי.

העמותה מתחייבת למתן הזדמנות שווה לכל אזרח/ית תושבי גבעתיים, לקחת חלק פעיל בחוגי הספורט שהעמותה מפעילה בענפי הספורט השונים.

העמותה תפעל לאתר ולמיין ספורטאים בעלי פוטנציאל גבוה ותעניק לאותם ספורטאים מעטפת תומכת וליווי מקצועי אשר יסייע להם להשיג את המיצוי המקסימאלי בענף הספורטיבי בו הם עוסקים.

העמותה מתחייבת להעסיק מאמנים בעלי הכשרה מתאימה ולפעול ולשתף פעולה עם המאמנים המובילים בכל תחום.

העמותה שמה לה למטרה להרחיב את תחומי הפעילות ולפעול לפתיחת ענפים חדשים כגון: אתלטיקה, משחקי כדור נוספים, סקי מים ועוד.

העמותה לקידום הספורט בגבעתיים, הינה עמותה ציבורית ללא כוונות רווח וכל פעילותה הוא למען תועלת הציבור. 

bottom of page